Kunde


Rekrutteringsprosessen

En forutsetning for å finne rett person er å ha nok kandidater å velge blant. I vår database er det 40 000 aktive jobbsøkere til enhver tid.

Mer informasjon

Vikartjenester

Vikartjenester - innleie av vikarer til alle fagområder. Vi gir deg de vikarene du trenger, når du trenger dem.

Mer informasjon

Rekruttere til fast stilling?

Vi i Nordlys Personell har lang erfaring med å rekruttere de rette menneskene til faste stillinger. Dette kan spare deg for både tid og kostnader.

Mer informasjon

Kvalitetsgaranti

Nordlys Personell`s kvalitetsgaranti innebærer at vi alltid skal oppfylle målsettingen om rett person på rett plass til rett tid i hele den avtalte perioden ved arbeidsleie.

Mer informasjon