Revidert Arbeidsgiver


05 Sep
05Sep

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Bemanningsbransjen har besluttet at ordningen skal bli obligatorisk for medlemskap i NHO Service. For virksomheter med medlemskap som er etablert før utgangen av 2014 er det frist til 1. januar 2017 for å bli Revidert Arbeidsgiver. Fra 2015 innføres det en ett-års frist fra medlemskap er etablert til man er RA-godkjent.

Ved siden av at bedriften kan dokumentere sin ryddighet som arbeidsgiver er dette også et verktøy til internt bruk hvor man kan kvalitetssikre sine rutiner og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling. Å være en god arbeidsgiver er en kvalitet som bør være et konkurransefortrinn. Ved å legge til rette for dokumentasjon av dette bidras det til å gjøre slik konkurranse mer praktisk gjennomførbar.
Det er NHO Service som har utviklet kriteriene i ordningen men dette har vært gjort i god dialog med bransjen og Arbeidstilsynet. NHO Service har fra tidligere positiv erfaring fra etablering av godkjenningsordninger for renholdsbransjen og vakt- og sikkerhetsbransjen. En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet. Revisjonen skjer hvert andre år.

(Kilde: NHO Service)

Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.