Våre tjenester


Utleie av personell

Arbeidsmarkedet er i stadig endring og behovet for midlertidig arbeidskraft er økende.

Rekruttering

Dersom din bedrift behøver faste ansatte kan vi allerede vise til en stor rekrutteringsportefølje

HR

I samarbeid med jobbkretser.no tar vi oss av det juridiske for å skape trygget for både kunde og arbeidstaker

Arbeidsøker?

Vi får deg i arbeid. Våre konsulenter hjelper deg med alt fra CV til intervjuforberedelser.